Contact us

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY BẮC GIANG LNG.

Lô 3, 4 cụm Công nghiệp thị trấn Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, H. Lục Nam, Tp. Bắc Giang, Tỉnh: Bắc Giang.

MSt: 2400841836

BAC GIANG LNG GARMENT CORPORATION

NO.3,4  - DOI NGO INDUSTRIAL ZONE, DOI NGO TOWN, LUC NAM DIST. BAC GIANG CITY, BAC GIANG PROVINCE.

TAX CODE: 2400841836