Áo lông vũ

Áo lông vũ cũng là  1 trong những thế mạnh của công ty Cổ phần may Bắc Giang LNG.

Công ty hiện đã trang bị thêm máy nhồi lông tự động, nâng cao hiệu quả và năng suất của hàng lông vũ tại công ty.